Att leva tillsammans och dela glädje och sorg med varandra är en utmaning! Alla kan få problem i nära relationer. Par vänder sig till oss med olika frågeställningar som rör samlevnad eller separation. Jag erbjuder samtal med fokus på parrelationen.

Samtalen ger möjlighet att tillsammans med familjerådgivaren formulera det som känns svårt, reflektera över olika lösningar och finna konstruktiva lösningar vare sig man väljer att fortsätta eller gå skilda vägar.

När det gäller familjerådgivning och du/ni bor i Järfälla kommun, så måste ni också ringa kommunen för att få ett kundnummer. Telefonnumret dit är 08 58028500. Du/ni kan boka tid hos familjerådgivaren innan ni har fått kundnumret

Telefon: 0708-67 95 75
 
Eller använd
kontaktformuläret - klicka här!