Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Att leva tillsammans och dela glädje och sorg med varandra är en utmaning! Alla kan få problem i nära relationer. Par vänder sig till oss med olika frågeställningar som rör samlevnad eller separation. Jag erbjuder samtal med fokus på parrelationen.

Samtalen ger möjlighet att tillsammans med familjerådgivaren formulera det som känns svårt, reflektera över olika lösningar och finna konstruktiva lösningar vare sig man väljer att fortsätta eller gå skilda vägar.

Klientavgift: 350:- per besök

När det gäller familjerådgivning och Du/Ni bor på Lidingö, så måste ni också ringa till stadens kundcenter för att få ett kundnummer, telefon 08-7313000. OBS, Du/Ni kan boka tid hos familjerådgivare innan ni fått kundnumret

Telefon: 0708-67 95 75

 
Eller använd
kontaktformuläret - klicka här!