Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Om Anette Hamrelius

Anette HamreliusMitt namn är Anette Hamrelius och jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med sexologisk kompetens, symboldramaterapeut samt familjerådgivare.

Jag har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med människor som önskar stöd i livets olika skeenden alla med en önskan om att må bättre. Samtalens inriktning utgår från vad just Du önskar hjälp med att förstå bättre. Teman kan t ex vara livskriser, separation, stress, ångest, oro, sömnproblem,  självkänsla, identitetsproblematik samt svårigheter kopplade till studier, arbetslivet eller yrkesrollen.

Jag har även stor erfarenhet av att arbeta med människor som har problem med sin sexuella hälsa. Denna erfarenhet har jag fått genom mitt arbete på en sex - och samlevadsmottagning på ett av Stockholms större sjukhus. I dessa samtalen ligger fokus på de svårigheter som unga och äldre människor upplever i sina liv och med sin sexualitet. Samtalen kan
t ex handla om otrohet, relationsproblem, övergrepp, smärta vid samlag, för tidig utlösning, minska sexuell lust, erektionssvikt, sexuell identitet eller sexuell olust samt tvångsmässigproblematik.  
 
Jag har min utgångspunkt i den psykodynamiska psykoterapin men använder även kognitiva inslag eller MI - motiverande samtal vid behov.
Jag tar emot vuxna, unga vuxna samt par.  
Jag har en privatmottagning centralt i Stockholm där jag tar emot personer som önskar psykoterapi, coachingsamtal eller sexualterapi.