Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Utbildning
Jag är utbildad vid Socialhögskolan i Stockholm, Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) samt Karolinska Institutet.

2008 Legitimerad Psykoterapeut
2004 Auktoriserad Socionom
1986 Socionom examen

Förutom de ovanstående längre utbildningarna har jag även ett flertal utbildningar inom mitt specialområde sexologi, kurs i motiverande samtal samt kurs i kris - och katastrofhantering.