Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Coachningssamtal
Det professionella samtalet kan göra stor skillnad i hur Du kommer att hantera en problematisk situation i Ditt studie eller yrkesliv. Oavsett om Du studerar, arbetar i  en ledande befattning eller är arbetstagare kan Du ha glädje av coachningssamtal. Ofta kan nya infallsvinklar och idéer träda fram vilka gör att hanterandet av en svår situation blir mer möjlig. Fokus är här och nu samt på framtiden och utgår ifrån det Du vill förändra.