Handledning och utbildning
Min erfarenhet av handledning och utbildning har jag främst från Stockholms läns landsting där jag handlett och utbildat olika yrkesgrupper som t ex läkare, sekreterare, sjuksköterskor, barnmorskor samt socionomer/kuratorer. Exempel på teman kan ha varit konflikthantering, bemötande och sex - och samlevnad.
Har även arbetat med chefsstöd inom privata näringslivet.

Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.