Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Handledning och utbildning
Min erfarenhet av handledning och utbildning har jag främst från Stockholms läns landsting där jag handlett och utbildat olika yrkesgrupper som t ex läkare, sekreterare, sjuksköterskor, barnmorskor samt socionomer/kuratorer. Exempel på teman kan ha varit konflikthantering, bemötande och sex - och samlevnad.
Har även arbetat med chefsstöd inom privata näringslivet.

Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.