Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Kris- och stödsamtal

Kris - och stödsamtal kan bli aktuellt i flera av livets skeden t ex om man får problem på jobbet, drabbas av förlust av nära anhörig, plötslig skada, separation, om man förlorar sitt arbete eller har problem med sina studier. Fokus kommer att vara på en aktuella situationen.