Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Psykoterapi

Det kan finnas en mängd olika skäl till att börja gå i psykoterapi. Ofta handlar det dock om att vi människor upplever oro eller stress och ångest som vi får svårt att hantera själva. Då kan en professionell utomstående samtalspartner vara till hjälp för att kunna bearbeta samt komma till insikt och förståelse som främjar växt och utveckling. 

Min roll som psykoterapeut är att tillsammans med Dig och i Din takt skapa ett utrymme där ett undersökande kan få existera och där vi försöker förstå den inre och yttre värld som har betydelse i Ditt liv.

I detta arbete undersöker vi tillsammans hur de problem Du har kan ha sitt ursprung i Din nuvarande livssituation eller en livssituation Du haft tidigare i livet. När vi människor uppnår en större medvetenhet om oss själva, våra önskningar, känslor, upplevelser, behov och motiv ökar vår möjlighet till insikt och förståelse och därmed också förmågan att påverka våra liv.

Jag har min utgångspunkt i den psykodynamiska psykoterapin men använder även kognitiva inslag eller motiverande samtal vid behov. Samtalen sker individuellt.