Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Symboldrama
Symboldrama är en psykoterapeutisk metod för utforskande av den inre verkligheten. I symboldrama tar man vara på insikten om den helande kraften i att arbeta med inre bilder och scener. Symboldrama ger klienten möjlighet att i ett försänkt medvetandetillstånd via inre scener bearbeta sina reaktioner på laddade situationer.

Symboldrama består av tre delar:
- ett inledande samtal där problem definieras och terapeuten väljer ett motiv för klienten att arbeta med
- därefter görs ett gemensamt arbete då klienten i ett försänkt medvetandetillstånd arbetar med den inre scenen och terapeuten bidrar med stöd, frågor och ibland lösningsförslag
- efter sessionen målar klienten den inre scenen. Den målade bilden används sedan vid nästa samtal för en gemensam bearbetning av problematiken.