Caroline Stenqvist

Anette Hamrelius

Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med sexologisk kompetens, symboldramaterapeut samt familjerådgivare.

 Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med sexologisk kompetens, symboldramaterapeut samt familjerådgivare.

Till min mottagning vänder sig vuxna, par, unga vuxna, tonåringar och familjer som har olika slags problem och önskar samtala om dem. Samtalen sker enskilt eller i par och kan vid behov utföras digitalt.

Jag har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med människor som önskar stöd i livets olika skeenden alla med en önskan om att må bättre. 

Samtalens inriktning utgår från vad just Du önskar hjälp med att förstå bättre. Teman kan till exempel vara livskriser, separation, relationsproblem, stress, ångest, oro, sömnproblem, låg självkänsla, identitetsproblematik samt svårigheter kopplade till studier, arbetslivet eller yrkesrollen.

Jag har även stor erfarenhet av att arbeta med människor som har problem med sin sexuella hälsa. Denna erfarenhet har jag fått genom mitt arbete på en sex – och samlevadsmottagning på ett av Stockholms större sjukhus. I dessa samtal ligger fokus på de svårigheter som unga och äldre människor upplever i sina liv och med sin sexualitet. Samtalen kan handla om otrohet, relationsproblem, övergrepp, smärta vid samlag, för tidig utlösning, minska sexuell lust, erektionssvikt, sexuell identitet eller sexuell olust samt tvångsmässigproblematik.  
 
Jag har min utgångspunkt i den psykodynamiska psykoterapin men använder även kognitiva inslag eller MI – motiverande samtal vid behov.
   
Min mottagning ligger i trevliga lokaler centralt i Stockholm. 

Medlem av: Sveriges Socionomers Riksförbund, Psykoterapicentrum, Svensk förening för sexologi, Kommunernas familjerådgivning (Kfr), Svenska föreningen för Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama.


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret