Caroline Stenqvist

Utbildning

Jag är utbildad vid Socialhögskolan i Stockholm, Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) samt Karolinska Institutet.

2008 Legitimerad Psykoterapeut
2004 Auktoriserad Socionom
1986 Socionomexamen

Förutom de ovanstående längre utbildningarna har jag även ett flertal utbildningar inom mitt specialområde sexologi, kurs i motiverande samtal samt kurs i kris – och katastrofhantering.


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret