Caroline Stenqvist

Familjerådgivning

Par vänder sig till mig för olika frågeställningar som rör samlevnad och/eller separation. Samtalen ger möjlighet att hitta nya sätt att kommunicera med varandra på. Så att man som par/familj kan hitta mera funktionella lösningar på samspelet inom familjen – parrelationen.

Familjerådgivningssamtal bygger på förtroende och frivillighet och vi utgår ifrån bådas behov och engagemang.
För familjerådgivning gäller sträng sekretess vilket innebär att jag inte för några journaler och den som önskar kan vara anonym.

Som familjerådgivare är jag skyldig att anmäla till socialnämnden om det kommer till min kännedom att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. (14 kap. 1§ SoL)

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda sina invånare familjerådgivning. Danderyd Ekerö, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Täby har infört kundval för familjerådgivning och jag har fått förtroendet att anordna familjerådgivning för Er som bor i dessa kommuner

Kommunen upphandlar, utvärderar och godkänner de verksamheter som har den kompetens som krävs för att erbjuda god familjerådgivning. Kundval innebär att Ni som invånare kan välja att kontakta den mottagning som Ni önskar gå till.

Vid återbud senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras egenavgiften.


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret