Caroline Stenqvist

Sollentuna familjerådgivning

Jag är en av medarbetarna i Acord Familjerådgivning och ingår i Sollentuna kommuns kundval när det gäller familjerådgivning.

Att leva tillsammans och dela glädje och sorg med varandra är en utmaning! Alla kan få problem i nära relationer. Par vänder sig till mig med olika frågeställningar som rör samlevnad eller separation.  

Familjerådgivning erbjuder samtal med fokus på parrelationen med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållandet eller familjen.

Samtalen ger möjlighet att tillsammans med familjerådgivaren formulera det som känns svårt, reflektera över olika lösningar och finna konstruktiva lösningar vare sig man väljer att fortsätta eller gå skilda vägar.


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret