Caroline Stenqvist

Handledning och utbildning

Min erfarenhet av handledning och utbildning har jag främst från Stockholms läns landsting där jag handlett och utbildat olika yrkesgrupper som till exempel läkare, sekreterare, sjuksköterskor, barnmorskor samt socionomer/kuratorer. Exempel på teman kan ha varit konflikthantering, bemötande och sex – och samlevnad.
Har även arbetat med chefsstöd inom privata näringslivet.

Handledningen och utbildning kan ske både individuellt och i grupp. 


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret