Caroline Stenqvist

Individuell psykoterapi

Det kan finnas en mängd olika skäl till att börja gå i psykoterapi. Anledningar till att söka individuell psykoterapi kan vara: relationsproblem, livskriser, sex-och samlevnadsproblem, låg självkänsla, personlig utveckling, oro, ångest, smärta vid samlag, för tidig utlösning. I psykoterapi söker man förstå sina inre sammanhang och konflikter. 

Psykoterapi kan liknas vid ett arkeologiskt arbete där patient och terapeut tillsammans utforskar patientens känslor, tankar, handlingar och beteenden. Många gånger kan det handla om att du känner dig dålig och är tyngd av tankar och känslor du får svårt att hantera själv och ännu inte förstår anledningen till. Då kan en professionell utomstående samtalspartner vara till hjälp för att kunna bearbeta samt komma till insikt och förståelse som främjar växt och utveckling. 

Min roll som psykoterapeut är att tillsammans med dig och i din takt skapa ett utrymme där ett undersökande kan få existera och där vi försöker förstå den inre och yttre värld som har betydelse i ditt liv.

I detta arbete undersöker vi tillsammans hur de problem du har kan ha sitt ursprung i din nuvarande livssituation eller en livssituation du haft tidigare i livet. När vi människor uppnår en större medvetenhet om oss själva, våra önskningar, känslor, upplevelser, behov och motiv ökar vår möjlighet till insikt och förståelse och därmed också förmågan och motivationen att påverka och förändra våra liv.

Jag har min utgångspunkt i den psykodynamiska psykoterapin men använder även kognitiva inslag vid behov. Samtalen sker individuellt.

Psykoterapi är en behandlingsform som sker regelbundet med utbildad legitimerad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från ett par samtal à 45 minuter/session till 1 – 2 samtal/vecka i flera år.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, plats, frekvens, arvode och tidsperspektiv.


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret