Caroline Stenqvist

Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama

Symboldrama är en psykoterapeutisk metod för utforskande av den inre verkligheten. I symboldrama tar man vara på insikten om den helande kraften i att arbeta med inre bilder och scener. Symboldrama ger klienten möjlighet att i ett försänkt medvetandetillstånd via inre scener bearbeta sina reaktioner på laddade situationer.

Symboldrama består av tre delar:
– ett inledande samtal där problem definieras och terapeuten väljer ett motiv för patienten att arbeta med
– därefter görs ett gemensamt arbete då patienten i ett försänkt medvetandetillstånd arbetar med den inre scenen och terapeuten bidrar med stöd, frågor och ibland lösningsförslag
– efter sessionen målar patienten den inre scenen. Den målade bilden används sedan vid nästa samtal för en gemensam bearbetning av problematiken. 


Adress: Skeppargatan 19, nb, 114 52 Stockholm

Telefon: 0708-67 95 75

Eller använd kontaktformuläret